tirsdag 26. juli 2011

Om sorg

OM SORG
(kinesisk)

Sorgen er som en trekant
som dreier rundt
i hjertet med spisser som risper.
Det gjør vondt, 
forferdelig vondt 
til trekantens spisser er avslitt
og det bare er en kule igjen, 
som glir rundt uten smerte. 


Sorgen er en prosess som tar tid, 
men den tar slutt.
Hvor lang prosessen tar 
beror på hva vi har mistet,
hvilke ressurser vi selv har, 
og hvilken støtte vi mottar 
fra omgivelsene våre. 
 
 
 
Men når gleden over det du har hatt 
overskygger savnet av det du har tapt,
selv om du var klar over 
at du en gang kanskje måtte gi slipp på det,
da er trekantens spisser avslitt,
-og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

... en gang langt fram i tiden....

♥ 

3 kommentarer: